กรอบมาตรฐาน WFME (มคว.1- มคว.3) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 18:57 น.


ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาอายุรศาสตร์ (มคว.1)


Timeline มคว. 1 -3 อนุสาขา


มคว.2 อายุรศาสตร์


มคว.2 อนุสาขา


มคว.3 (ข้อมูลสำหรับการตรวจWFME)


มคว.3_ประกาศแพทยสภา_สถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว


Status กก.หลัก&ร่วม /Schedule การตรวจ มคว.3


เอกสารการอบรม 16 กันยายน 2562

 

เอกสารเผยแพร่_ประชุมวิชาการ WFME แพทยสภา_11 ต.ค.62แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:28 น.