การเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 08:17 น.
new logo RCPT - Copy copy    การเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

 Hall of fame 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

➤ ระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

➤ 1. แบบเสนอชื่อ_ด้านครูแพทย์

➤ 2. แบบเสนอชื่อ_ด้านวิชาการ

➤ 3. แบบเสนอชื่อ_ด้านบริการคลินิก

➤ 4. แบบเสนอชื่อ_ด้านบริการชุมชน

➤ 5. แบบเสนอชื่อ_ด้านบริการในพื้นที่ขาดแคลน

➤ 6. แบบเสนอชื่อ_อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น
 
ประมวลผู้เคยได้รับรางวัลฯ 2547-2562
 
 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 10:34 น.