การเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐก รายการ Vikit Viranuvatti และ Presidential Lecture ประจำปีพุทธศักราช 2563 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:57 น.

Patok PR-Facebook-2563-3

 

ดาวน์โหลด:

- ระเบียบการคัดเลือก Vikit Viranuvatti lecture 2563
- แบบเสนอชื่อ องค์ปาฐก Vikit Viranuvatti Lecture 2563

- ระเบียบการคัดเลือก Presidential Lecture 2563
- แบบเสนอชื่อ องค์ปาฐก Presidential Lecture 2563

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 19:38 น.