แสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2019 เวลา 11:23 น.
new logo RCPT - Copy copy    

     ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และ รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม แสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานฯ ท่านที่ 3 ของประวัติศาสตร์ราชวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รพ.รามาธิบดี เนื่องในโอกาสท่านอาจารย์มีอายุครบ 7 รอบ 84 ปี

 

 

     

มทจาจต อ อรรถสทธ-2


1


2


     ในโอกาสมงคลนี้ ท่านอาจารย์และคณะ ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกอัตชีวประวัติ โดยใช้เงินทุนจากกองทุนอรรถสิทธิ์ในการจัดทำหนังสือและมอบรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหนังสืออันทรงคุณค่านี้ให้มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อใช้ในโครงการโรงพยาบาลชุมชน


book2

 

ท่านผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหนังสือและการสั่งซื้อได้ที่ เพจ “Athasitvej84”

 

Link :  https://www.facebook.com/Athasitvej84-122797962455185/


----------

บทสัมภาษณ์และภาพท่านอาจารย์จากวารสารอายุรแพทย์สัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2553


3


4
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2019 เวลา 13:18 น.