แจ้งเตือนเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพยาที่มีการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ ผลิตภัณฑ์ยา Zontrixone พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 09:55 น.
อย สำนักคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งเตือนเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพยาที่มีการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ ผลิตภัณฑ์ยา Zontrixone เลขทะเบียน 1C 186/54 รุ่นการผลิต 1910128 อ่านรายละเอียด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10:47 น.