ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรม "Digital tools for disruptive education" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 10:47 น.

Logo Mahidol ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดการจัดโครงการอบรม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เรื่อง "Digital tools for disruptive education" ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก โดยสามารถสมัครได้ที่ shee.si.mahidol.ac.th/learn

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 11:45 น.