ข้อแนะนำการเขียนบทความ CME Interesting Conferences พิมพ์
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 20:31 น.

CME 2: CME Interesting Conferences


คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

2555

ข้อแนะนำการเขียนบทความวิชาการ หรือ review วารสาร

1. ความลึกของเนื้อหาในระดับอายุรแพทย์ทั่วไป

2. ผู้นิพนธ์จะได้รับคะแนน CME 2 คะแนนต่อ 1 บทความ

 

3. ในกรณีมีรูปภาพ และ/หรือตาราง ควรมีจำนวนรูปภาพไม่เกิน 2 รูป, จำนวนตารางไม่เกิน 2 ตาราง

4. references ไม่เกิน 2 references ใช้รูปแบบ Vancouver

5. มี Quiz จำนวน 3 ข้อ ข้อแรกเป็นการวัดผลต่อเวชปฏิบัติที่ทำอยู่ ขอให้ออกเพิ่มอีก 2 ข้อ/บทความใน ลักษณะ multiple choice 5 ตัวเลือกพร้อมเฉลยข้อที่ถูก

6. Font ใช้ Cordia new ขนาด 16

7. ค่าตอบแทน บทความละ 1,000 บาท

8. ส่งมาทาง email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เป้าหมายของกิจกรรม:

บทความ CME จากวารสาร 12-20 บทความ/ปี (ตามตัวอย่างแนบท้าย)

 


 

แบบฟอร์มเอกสารที่เขียนส่งมา

 

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร/ ประเภทบทความ (ในกรณีเป็นบทความจากวารสาร)

จากการประชุมวิชาการ  (ในกรณีเป็นการบรรยายในการประชุมวิชาการ)

ชื่อผู้นิพนธ์-สถาบัน

เนื้อหา

 

 

 

 

สรุป

 

References

 

1

 

2

 

 

โจทย์

1. บทความที่ได้อ่านมีผลต่อการปรับเปลี่ยนเวชปฏิบัติของท่านมากน้อยเพียงใด

 

. ไม่มีผล

 

. มีผลบ้าง

 

. มีผลปานกลาง

 

. มีผลมาก

 

. ไม่มีผลแต่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

Instruction_RCPT CME2.doc

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2012 เวลา 19:36 น.