ศึกษาต่อเนื่อง CME News ข่าวจากประธาน CME 20 กันยายน 2555
ข่าวจากประธาน CME 20 กันยายน 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 04:57 น.

                             

alt
 เชิญชวนสมาชิก ร่วมส่งบทความ CME Quiz           
   
                                                                                
    
         20 กันยายน พ.ศ.2555
 • เรื่อง ขอเชิญขวนสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เขียนบทความ CME จากปัญหาผู้ป่วย (Case Study)
 • เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน
 • สิ่งท่ีส่งมาด้วย ข้อแนะนำการเขียนบทความ CME Quiz
 •       ด้วยคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้ริเริ่มโครงการกิจกรรม Learning Material สำหรับเผยแพร่บทความแก่สมาชิกทาง website โดยมีประเด็นกิจกรรมหลักดังนี้
 •      CME 1: CME Hot Journal Issues
 •      CME 2: CME Interesting Conferences
 •      CME 3: CME Quiz
 •      CME 4 : Online CME Learning and Self Assessrnent
 •      ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประสงค์ให้สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยให้สมาขิกได้พัฒนาตนเองและทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 •      เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ราชวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน มีส่วนร่วมในกิจกรรม CME Quiz เพื่อลงเผยแพร่แก่สมาชิกทาง www.rcpt.org ใน section CME 3: CME Quiz โดยรายละเอียดของบทความ คือ เป็นบทความจากปัญหาผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นรูป spot diagnosis, โจทย์, ภาพ X-rays ท้ั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเพผแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก และราชวิทยาลัยฯ จะกำหนดให้มีคะแนน CME และค่าตอบแทน สำหรับผู้เขียนบทความ พร้อมทั้งใส่ชื่อผู้เขียนบทความและต้นสังกัดด้วย
 •      จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม CME Quiz โดยอิงข้อแนะนำการเขียนบทความจากสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายจดหมายนี้ และจัดส่งบทความ CME มายังราชวิทยาลัยฯ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  หรือ  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอรับบทความฉบับแรกนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

 

                                           

                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                          
(ศาสตราจารย์นายแพทย์วสันต์ สุเมธกุล)
ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 


 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อแนะนำการส่งบทความ: CME Quiz

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2012 เวลา 05:35 น.
 
August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats