รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563-2565 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2019 เวลา 11:03 น.
new logo RCPT - Copy copy    

   เรียนเชิญ “สมาชิกสามัญ” เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563-2565

 

 Elect1

 

Schedule

 

 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


ประกาศคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง


ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ


แบบฟอร์มใบสมัครเลือกตั้ง

 

แบบฟอร์มใบสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยฯ

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 13:42 น.