เชิญชวนสมาชิกอายุรแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการการประเมินเพื่อการรับรองความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 15:54 น.
Introduction ACP learning materials     ขั้นตอนการลงทะเบียน และเงื่อนไขการใช้งาน

Invite-Project1

 

Invite Project2

 

 

 


 

Downloads:

 - รายละเอียดโครงการ อรอ. (ปรับปรุง ตค. 2558)
 - คู่มือการใช้งานโปรแกรม RCPT E-Portfolio

 

Sign-in for RCPT E-portfolio

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 15:21 น.