การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 28 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:24 น.

 

new logo RCPT - Copy copy

   ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 28 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

Poster28

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1.หัวข้อการบรรยาย

2.แบบฟอร์มลงทะเบียน

3.แบบฟอร์มจองห้องพัก

4.Poster การประชุม

5.โครงการจัดประชุมวิชาการสัญจร

6.จดหมายเชิญประชุมวิชาการสัญจร

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 15:47 น.