ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2021 เวลา 15:28 น.
new logo RCPT - Copy copy

ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565

 

ประกาศรับสมัครเรียนเพื่อประกาศนียบัตร 2565

Ambulatory medicine and Hospital internal medicine


Epilipsy and Stroke


Intervention and Ep

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2021 เวลา 15:36 น.