ประชุมร่วมกับอายุรแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 11:06 น.

รพ.สมเดจพระเจาตากสนมหาราช จ.ตาก Page_1

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  ประชุมหารือร่วมกันระหว่างอายุรแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา....

 

รพ.สมเดจพระเจาตากสนมหาราช จ.ตาก Page_1

รพ.สมเดจพระเจาตากสนมหาราช จ.ตาก Page_2 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 10:26 น.