ภาพหมู่พิธีรับวุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้าน การประชุมวิชาการประจำปี 2556 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 11:34 น.
กรรมการ 56 001

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านในพิธีรับวุฒิบัตร  ในการประชุมวิชาการประจำปี  ครั้งที่  29  พ.ศ.2556  ณ. ศูนย์ประชุม  PEACH  โรงแรม  Royal  Cliff  Hotels  Group  พัทยา  จังหวัดชลบุรี.....

 

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

 

 

กรรมการ 56 001

 

อายรศาสตร ตอยอด 003

 

 

อายรศาสตร สาขา 003

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 10:27 น.