อายุรแพทย์สัญจร พื้นที่ รพ กลุ่มภาคตะวันออก พิมพ์
เขียนโดย Prasert   
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2013 เวลา 14:07 น.

 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ  โดยผู้แทนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์  ได้ร่วมประชุมกับอายุรแพทย์ในโรงพยาบาลกลุ่มภาคตะวันออก ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ตลอดจนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของราชวิทยาลัยฯ โดยเปิดโอกาสให้อายุรแพทย์ในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาการปฎิบัติงานของอายุรแพทย์ในพื้นที่  ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

 

 

 

 PR mednetwork_orgl

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:52 น.