ผลงานวิจัย Best Rapid Fire oral พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:09 น.

ผลงานวิจัยดีเด่นของแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัย Best Rapid Fire oral 

 

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทุกท่าน ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัย Best Rapid Fire oral ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

 

A Randomized Controlled Trial Comparing the Effect of Atorvastatin and Simvastatin on Renal Outcome in Type 2 Diabetic Patients

 

นพ.นิธิวัฒน์ ศรีกาญจนวัชร                     ศิริราชพยาบาล

 

The Long term Outcomes of Acute Kidney Injury Survivors from ICU in Thailand: Result from SEA-AKI Study

 

นพ.จิรัฏฐ์ พรรณจิตต์                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Metformin for Preventing Diabetes Mellitus in HIV-infected Patients with Prediabetes: A Randomized Controlled Trial

 

นพ.สิทธา จิริยะสิน                                    โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

Piperacillin/Tazobactam versus Meropenem for Empirical Treatment of Febrile Neutropenia in Hematological Patients in Siriraj Hospital: A Randomized Controlled Non-Inferiority Trial

 

นพ.วุฒิเศรษฐ์   ฐิตินันท์เมือง                       ศิริราชพยาบาล

 

Metformin for Preventing Diabetes Mellitus in HIV-infected Patients with Prediabetes: A Randomized Controlled Trial

 

นพ.กันตพัฒน์   วรพิมล                            โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:18 น.