ประชาสัมพันธ์ รางวัล RCPT Lifetime Achievement Award
รางวัล RCPT Lifetime Achievement Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2024 เวลา 09:46 น.
RCPT logo_40 Year รางวัล RCPT Lifetime Achievement Award

 

     ด้วยวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้ชื่อว่า “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528

จวบจนปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2567 นี้ คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ ดำริจัดงานประชุมวิชาการ 40 ปี ระหว่างวันที่ 24 - 27

เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

     เนื่องในโอกาสพิเศษนี้ คณะกรรมการบริหาร จึงได้จัดตั้งรางวัล RCPT Lifetime Achievement Award เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ

แด่อายุรแพทย์อาวุโส ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละและประกอบคุณงามความดี มีความดีเด่น

ด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมท่านอื่นๆ

 

     อนุสนธิจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์ขอมอบรางวัลเกียรติยศนี้ แด่อายุรแพทย์อาวุโส

ดังรายนาม เรียงตามลำดับอายุ จำนวน 8 ท่าน

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ

 

ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคล

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร

 

  

      ทั้งนี้ท่านอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านจะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ 40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครRCPT letter 01042567-update 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2024 เวลา 05:02 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats