หน้าหลัก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
การสรรหาและเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 02:34 น.

999 Page_3_cut

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ขอเชิญอายุรแพทย์สมาชิกสามัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปิดรับการเสนอชื่อภายในวันที่ 1 ตุลาคม ศกนี้

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 (ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ของการมอบรางวัล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่อายุรแพทย์ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ เสียสละ มีความดีเด่นด้านจริยธรรม ประกอบคุณงามความดีมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมโดยทั่วถึงกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
LINK: http://www.rcpt.org/content/2560/outstanding_doctor_2561/

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 02:39 น.
 
การเสนอชื่อองค์ปาฐก Presidential Lecture PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:05 น.

Pre Lect PR 2018

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งปาฐกถา “Presidential Lecture” ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ วาระในอดีต
สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สามารถร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น องค์ปาฐก สำหรับการปาฐกถา “Presidential Lecture” ได้
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญมาบรรยายในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2561

ปิดรับการเสนอชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคมศกนี้
LINK: http://www.rcpt.org/lecture_presidential/presidential.php

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:38 น.
 
การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 28 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:24 น.

 

new logo RCPT - Copy copy

   ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 28 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน พ.ศ. 2560 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 15:41 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
สมาคมประสาทวิทยาฯ ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017 เวลา 10:40 น.
ส.ประสาทวทยา    สมาคมประสาทวิทยาฯ ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course ประจำปี 2560 “Clinical Approach in Common Neurological Syndrome”  ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ตึกอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-7165994 , E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน www.neurothai.org

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017 เวลา 11:33 น.
 
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีเชิญอบรมวิชาการประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 08:32 น.

โรงพยาบาลราชวถ    กลุ่มงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการประจำปี ในหัวข้อ Essential topics for family medicine and internist ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-354808 - 37 ต่อ 5103

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 09:04 น.
 
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 09:06 น.
ส.โภชนวทยา   สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ  เข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง "อาหารสุขภาพเพื่อชีวติ" ในวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 10:19 น.
 
บทกลอนถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ ๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:14 น.
new logo RCPT - Copy copy

   "บทกลอนถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ ๙" พิธีเปิดงานประชุมประจำปีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒ พ.ค.๒๕๖๐)

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:33 น.
 
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์และอนุสาขาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ.2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 มีนาคม 2017 เวลา 10:53 น.
new logo RCPT - Copy copy    รับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์และอนุสาขาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ.2560
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 14:18 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ทุกท่าน

สารถึงสมาชิกฉบับนี้ เป็นฉบับที่สองของประธานราชวิทยาลัย ฯ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย ฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และเป็นชุดสมัยที่ ๑๗ วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หนึ่งปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างมากมาย เหตุการณ์แรกที่จะกล่าวถึงเป็นเรื่องที่มีอยู่ในจิตใจของชาวอายุรแพทย์ทุกท่าน ได้แก่ ความจงรักภักดีและการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (อ่านต่อ คลิก)

August 2017
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
Follow us on
 
      

© 2011-2017 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats