วิชาการ แนวทางเวชปฏิบัติ แนวทางเวชปฏิบัติ COVID-19
แนวทางเวชปฏิบัติ COVID-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:03 น.

Truth about COVID-19

 

 

แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ (พฤษภาคม 2563)


แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ ฉบับรูปเล่ม (พฤษภาคม 2563)

ขอขอบคุณ พญ.เกศินี เธียรกานนท์ Medical illustrator ในการจัดทำรูปเล่มและวาดภาพประกอบ

 

หลักการดูแลแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์และอนุสาขาทางด้านอายุรศาสตร์ ในช่วงการแพร่ระบาด

 

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ฉบับปรับปรุง 2562 หน้า 77-79

 

.....

 

อัปเดตคำแนะนำและข้อมูลโควิด-19 จากแพทยสภา

 

 .....

 

คำแนะนำจากกระทรวงฯ และหน่วยงานภายใน


แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงวันที่ 3 มีนาคม 2565

 


แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565


แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม 2564

 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน รพ. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

 

ฉบับปรับปรุง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

 

คำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโควิด-19


หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการบริบาลผู้ป่วยวิกฤตในระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation (ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)


แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มิถุนายน 2564)

 

แนวทางการตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV2 ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการของโรคโควิด-19 จัดทำโดยสมาคมแพทย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและสมาคมพยาบาลส่องกล้องฯ (ปรับปรุง เริ่มใช้ มิ.ย. 2564)

 

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ( พ.ค.2564 )

 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาด

 

แนวทางปฏิบัติการช่วยชีวิต สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดฯ ( มี.ค. 2563 )

 


คำแนะนำจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ

 

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

 

สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารฯ ร่วมกับสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย

 

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

 

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

 

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย  แนวทางปฏิบัติในการใส่ท่อช่วยหายใจฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคโควิด 19 ชนิดรุนแรง (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 2563)

 

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจ ในสถานการณ์ระบาดฯ 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2022 เวลา 11:03 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats