ฝึกอบรม/สอบ ข่าวฝึกอบรมและสอบ การยื่นขอสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตร ฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2567
การยื่นขอสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตร ฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2567 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2024 เวลา 08:14 น.
new logo RCPT - Copy copy

การยื่นขอสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตร ฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2567

 

ในการนี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงกำหนดให้มีการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ

ในส่วนของอนุสาขาอายุรศาสตร์ โดยผู้ประสงค์จะเข้าสอบยื่นคำขอสมัครสอบฯ เอกสารต่างๆ พร้อมทั้งเงินค่า

สมัครสมัครสอบ มายังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ภายใน 30 เมษายน 2567 มีรายละเอียด/เกณฑ์การสอบ ดังนี้

 

- อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

- ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบ:

1.    อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก

2.    อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองฯ

3.    อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ

4.    อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

5.    อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก และอนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล

6.    ด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่

7.    ด้านการทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม

 

02 ประกาศรบสมครสอบ 2567 เพอประกาศนยบตร_Page1

02 ประกาศรบสมครสอบ 2567 เพอประกาศนยบตร_Page2

 02 ผนวกแนบทายการยนคำขอสมครสอบฯ เพอประกาศนยบตร 2567คาธรรมเนยม

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2024 เวลา 08:55 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats