ฝึกอบรม/สอบ มาตรฐานคุณวุฒิฯ (มคว.1) แนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดระหว่างสถาบันหลัก สถาบันรองหรือสถาบันสมทบ (Rotation) และการเรียนวิชาเลือก (Elective) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดระหว่างสถาบันหลัก สถาบันรองหรือสถาบันสมทบ (Rotation) และการเรียนวิชาเลือก (Elective) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2021 เวลา 09:15 น.
new logo RCPT - Copy copy

แนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ระหว่างสถาบันหลัก สถาบันรองหรือสถาบันสมทบ (Rotation) และการเรียนวิชาเลือก (Elective) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ฉบับปรับปรุง วันที่ 7 ตุลาคม 2564)จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการระบาดรุนแรงในวงกว้าง  เป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาล ที่มีความสำคัญในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาดของโรค ในช่วงที่  การระบาดเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นภาระต่อระบบบริการสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งบุคลากรก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพิ่มขึ้น ทำให้เป็นข้อจำกัดของการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้วย แนวโน้มในระยะเวลาไม่นานจากนี้  การระบาดเริ่มอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ประกอบกับมีความก้าวหน้าด้านการวินิจฉัยและการรักษาผู้ติดเชื้อเป็นอย่างมาก จึงสมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการระบาดในทุกระดับความรุนแรงในอนาคต

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านต่อ: แนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2021 เวลา 16:33 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats