หน้าหลัก
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Annual Meeting 2019 ActivitiesAnnual Meeting 2019 ActivitiesAnnual Meeting 2019 ActivitiesAnnual Meeting 2019 ActivitiesAnnual Meeting 2019 ActivitiesAnnual Meeting 2019 ActivitiesAnnual Meeting 2019 Activities
การเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ปาฐก รายการ Vikit Viranuvatti และ Presidential Lecture ประจำปีพุทธศักราช 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:57 น.

icon patok2019

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งปาฐกถา "Presidential Lecture" ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้จัดตั้งปาฐกถา “ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์” ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์ ผู้ก่อตั้งและประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ คนแรก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 19:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 30 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:54 น.
new logo RCPT - Copy copy      ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 30 โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6  ตึก ๕๐ ปี  โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 09:37 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การอบรมวิชาการระยะสั้น "Rheumatology for the Non-Rheumatologist" ครั้งที่ 19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 16:29 น.
ส.รมาตสซม      สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย เชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น "Rheumatology for the Non-Rheumatologist" ครั้งที่ 19 ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thairheumatology.org, อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , 0-2716-6524, 08-1658-1524 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 16:51 น.
 
การให้ทุนวิจัยทางอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:35 น.
new logo RCPT - Copy copy

     ด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สนับสนุนงบประมาณสำหรับให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ อายุรแพทย์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการทำวิจัยของอายุรแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีทรัพยากรและความพร้อมในการทำวิจัยในระดับต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนและเพื่อให้อายุรแพทย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศ และสามารถทำให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและวิชาชีพของอายุรแพทย์ สมาชิกอายุรแพทย์ที่สนใจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 มกราคม 2019 เวลา 15:13 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เข้าใช้ระบบ ACP Learning Material PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2018 เวลา 12:02 น.

new logo RCPT - Copy copy

เชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เข้าใช้ระบบ ACP Learning Material

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2018 เวลา 14:00 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความน่ารู้ "พิษแมงกะพรุนกล่อง ถ้าช่วยผิดปลิดชีวิตได้ รักษาง่ายถ้ารู้" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2018 เวลา 08:44 น.
new logo RCPT - Copy copy    บทความน่ารู้ "พิษแมงกะพรุนกล่อง ถ้าช่วยผิดปลิดชีวิตได้ รักษาง่ายถ้ารู้" โดย ศ. ดร. พญ.ลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านบทความที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2018 เวลา 08:52 น.
 
วีดีทัศน์ยุทธสาสตร์การปราบเชื้อดื้อยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 11:58 น.
new logo RCPT - Copy copy    วีดีทัศน์ 6 ยุทธศาสตร์ปราบเชื้อดื้อยา และแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 08:58 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คำแนะนำข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 10:14 น.

new logo RCPT - Copy copy

   คำแนะนำข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:22 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 3

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและท่านผู้มีเกียรติ

นอกจากภารกิจพื้นฐานหลักของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ต่อยอด ในปัจจุบันราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ยังร่วมมือประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรต่างๆทางด้านสาธารณสุขในการผลักดันนโยบายและโครงการสาธารณสุขต่างๆไปสู่ระดับต่างๆทั่วประเทศ นอกจากนี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ยังติดต่อประสานงานกับราชวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอายุรแพทย์ของประเทศต่างๆ... (อ่านต่อ คลิก)November 2019
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 
Follow us on
 
      

© 2011-2019 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats