วิจัย ข่าวการวิจัย ผลงานวิจัย Distinguished Member Research Award
ผลงานวิจัย Distinguished Member Research Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 07:43 น.


ผลงานวิจัยดีเด่นของสมาชิก

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Distinguished Oral

 

     ขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชม กับสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่ได้รับรางวัล Distinguished Oral ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2566

ชนะเลิศ

กลุ่ม 1

THE COMPARISON OF AEROSOL EXPOSURES TO ENDOSCOPY PERSONNEL PERFORMING DIAGNOSTIC UPPER GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY IN PATIENTS WITH AND WITHOUT HEAD BOX: A RANDOMIZED CONTROL TRIAL

 

นายแพทย์จักรภพ ชัยขจรวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนะเลิศ

กลุ่ม 2

Trimethoprim/Sulfamethoxazole for Pneumocystis jirovecii Pneumonia prophylaxis in B-cell lymphoma patients receiving chemotherapy: A multicenter randomized double-blinded placebo-controlled trial

 

นายแพทย์เกียรติกร วงศ์วัชรานนท์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชนะเลิศ

กลุ่ม 3

Effects of Lactobacillus rhamnosus GG on Gut-derived Uremic Toxin and Gut Microbiome in Non-dialysis Chronic Kidney Disease Patients: A Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์เศรษฐศิษฏ์ ตรีวัชรีกร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

ชนะเลิศ

Efficacy of ezetimibe 5 mg versus 10 mg combined with statin therapy in dyslipidemia patients, a randomized control trial. (EZ-5 study)

 

นายแพทย์เจษฎา กาญจนสินิทธ์

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ชนะเลิศ

Drive or Not Drive: 3A-2F-VM App for Determination of Seizure Risk

 

นายแพทย์พงษ์ สูงสว่าง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนะเลิศ

The Role of Low Protein Diet (LPD) Supplemented with Ketoanalogues on Renal Progression in Pre-dialysis Chronic Kidney Disease (CKD) Patients

 

แพทย์หญิงศรวณีย์ อริยนพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนะเลิศ

A Prospective Immunogenicity Study of a Quadrivalent Influenza Vaccine among HIV-infected Patients with Different Levels of CD4 Cell Count

 

นายแพทย์ศุภฤกษ์  สาธานนท์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2564

ชนะเลิศ

Comparison of a Self-Automated Blood Pressure Measurement according to The American Heart Association Recommendation versus A Routine practice, A Randomized-Controlled Trial

 

แพทย์หญิงณัฐนิชา สุนทรเลขา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชนะเลิศ

Effect of IT-Assisted Nutrition Support System on Adequacy of Nutrition Therapy in Hospitalized Patients with Malnutrition

 

นายแพทย์ประสิทธิพร ตั้งจิตอารีย์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนะเลิศ

Combined Plantar Stimulations Using a Novel Parkinson Shoe can Benefit Parkinson’s Disease Patients with Unresponsive Freezing of Gait

 

แพทย์หญิงวรงค์พร เผื่อนปฐม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนะเลิศ

Efficacy of Voriconazole versus Amphotericin B Deoxycholate for Empirical Antifungal Therapy in Hematological Patients with Febrile Neutropenia: A Randomized Controlled Trial

 

แพทย์หญิงสุชาดา   บุญเพ็ง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 งานประชุมวิชาการประจำปี 2563

ชนะเลิศ

Early versus Late Allopurinol Initiation in Acute Gout Attack: A Randomized Controlled Trial (ELAG)

 

พญ.ปัญญ์ชลี   สัตย์พานิช                        วชิรพยาบาล

ชนะเลิศ

Clinical risk score for predicting mural-based lesions in patients with small bowel bleeding

 

นพ.ธนบูลย์   แจ่มศุภพันธ์                       ศิริราชพยาบาล

ชนะเลิศ

Randomized controlled Trial of Fluoxetine or placebo on Quality of Life after Acute ischemic stroke (RTAF-QoL)  

 

พญ.สิริกัญญา   หล่อวัฒนพงษา                  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ชนะเลิศ

Risk stratification model to predict concomitant coronary heart disease in preoperative evaluation of valvular heart surgery  

 

นพ.กิตติธัช   ตันติธนวัฒน์                         ม.ขอนแก่น

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

 

The Effect of Discharge Checklist on the Rate of Guideline Directed Medical Therapy in Patients with Heart Failure: A prospective randomized study (CHECK-AHF study)

 

นพ.ธัชชาวุฒิ เทียนสันติสุข                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

A Randomized Controlled Trial of the Efficacy of Single Dose versus Split Dose of Ergocalciferol on Serum 25(OH)D in CAPD Patient

 

นพ.เจษฎา กาญจนสินิทธ์                      โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

Glycemic control of in-patient type 2 diabetes mellitus comparing between Thammasat insulin protocol and routine care: a randomized-controlled trial

 

พญ.สุภัทรา จงศิริกุล                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Sevelamer, A Non-Calcium-Based Phosphate Binders, Provides Beneficial Effects on Protein-bound Uremic Toxins, Inflammation Markers, and Renal Function in Pre-dialysis Chronic Kidney Disease Patients with Hyperphosphatemia: A Randomized controlled trial

 

พญ.กุลยา ตรรกวาทการ                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Plasmapheresis Has No Effect on Mycophenolic Acid Level: The Full Area Under the Curve Concentrations Study

 

พญ.สุดารัตน์ ปิยะศิริเดช                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2555

ชนะเลิศ

Patterns of Hepatitis B Viral Load Level (HBV DNA), Hepatitis B e Antigen (HBeAg) Status and Risk Factors of Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma (HCC) in Chronic Hepatitis B (CHB) Patients in Thailand 

 

นพ.เศารยะ  เลื่องอรุณ  รพ.จุฬาภรณ์

ชมเชย

Plasma Thrombomodulin Levels in Thai Stroke Patients of Large-Artery Atherosclerosis Subtype: A Subgroup Analysis

 

นพ.เพิ่มพันธ์  ธรรมสโรช คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ชมเชย

Clinical factors predictive of pneumonia caused by 2009 pandemic H1N1 influenza virus

 

นพ.สวรรค์ กาญจนะ  รพ.ทุ่งสง

 

 

Top


Related Links...

  • สมาขิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัยสมาชิก Research Highlights

ผลงานวิจัยสมาชิก Distinguished Member Research Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Young Investigator Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Best Abstract Award

  • แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ผลงานวิจัย Fellow Research Award

ผลงานวิจัย Resident Research Award

ผลงานวิจัย Poster Award

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023 เวลา 09:08 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats