วิจัย ข่าวการวิจัย ผลงานวิจัย Best Abstract Award
ผลงานวิจัย Best Abstract Award PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 07:43 น.

 


ผลงานวิจัยดีเด่นของสมาชิก

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Best Abstract Award

 

ขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชม กับสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่ได้รับรางวัล Best Abstract Award  ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


 

Best abstract of the year award: General hospital 2023

งานประชุมวิชาการประจำปี 2566

รางวัลที่ 1

The outcomes of early application of hemoperfusion in treatment of severe and critical COVID-19 in a tertiary hospital : A single center, open-label, randomized, controlled trial

 

นายแพทย์กาจบัณฑิต  สุรสิทธิ์

โรงพยาบาลนครพิงค์

รางวัลที่ 2

Role of Oral Iron Supplementation for Anemia Secondary to Acute Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding: A Randomized Controlled Trial

 

นายแพทย์อรุณชัย แซ่ฉั่ง

โรงพยาบาลหาดใหญ่

รางวัลที่ 3

The impact of dosing strategy on clinical outcome in lupus nephritis patients receiving lower than recommended dose of cyclophosphamide

 

นายแพทย์กิตติพันธ์ เชียรวิชัย

โรงพยาบาลหาดใหญ่ Best abstract of the year award: Academic center 2023

งานประชุมวิชาการประจำปี 2566

รางวัลที่ 1

A Novel Parkinson Shoe: A potential treatment of Unresponsive Freezing of Gait in Parkinson’s Disease Patients

 

แพทย์หญิงวรงค์พร เผื่อนปฐม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ 2

The efficacy of hemostatic powder TC-325 versus standard endoscopic treatment for malignant gastrointestinal bleeding: A multi-center randomized trial

 

แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลที่ 3

Pulmonary Function Among COVID-19 Patients in Home Isolation Program

 

นายแพทย์ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

Best abstract of the year award: General hospital 2022

งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

 

ชนะเลิศ

LEPTOSPIROSIS CARE BUNDLES VS USUAL CARE FOR DECREASING SEVERITY OF LEPTOSPIROSIS: A MULTICENTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL, AN INTERIM ANALYSIS

 

นายแพทย์ธีรพล  สุขมาก

โรงพยาบาลทุ่งสง

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Development of Clinical Prediction Score for Chemotherapy Response in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Patients with Inaccessible Novel Therapies

 

นายแพทย์ชวลิต  ชยางศุ

โรงพยาบาลสุรินทร์

รองชนะเลิศอันดับสอง

A Pilot Randomized Trial of As-needed Budesonide-formoterol for Stepping Down Controller Treatment in Asthma with Complete Remission

 

นายแพทย์ณรงค์วิทย์  นาขวัญ

โรงพยาบาลหาดใหญ่

Best abstract of the year award: Academic center 2022

งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

 

ชนะเลิศ

An Additional Dose of Viral Vector COVID-19 Vaccine and mRNA COVID-19 Vaccine in Kidney Transplant Recipients: A Randomized Controlled Trial (CVIM 4 Study)

 

นายแพทย์จักรพงษ์  บรูมินเหนทร์    

โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Reducing Mortality in Metformin-associated Lactic Acidosis with MALA fast-track: A Controlled Interrupted Time Series Quality Improvement Study

 

นายแพทย์วทัญญู  พาราพิบูลย์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับสอง

Real-life COVID-19 Vaccine Effectiveness during Delta and Omicron Variant-dominant Epidemics in Thailand

 

นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

Best abstract of the year award: Academic center 2021

งานประชุมวิชาการประจำปี 2564

 

ชนะเลิศ

Difference in the amount of contamination on the face shield of performing endoscopists during esophagogastroduodenoscopy between patients lying in the left lateral decubitus position and patients lying in the prone position: a randomized trial

 

แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Urgent-Start Peritoneal Dialysis vs. Temporary Hemodialysis for Transition from Advanced-stage Chronic Kidney Disease to Dialysis under PD first policy: A Multicenter Randomized Controlled Study

 

นายแพทย์วทัญญู พาราพิบูลย์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับสอง

Health care burden and mortality of acute on chronic liver failure in Thailand: A nationwide population-based data

 

นายแพทย์ศักรินทร์ จิรพงศธร

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Best abstract of the year award: General hospital 2021

งานประชุมวิชาการประจำปี 2564

 

ชนะเลิศ

Rrt-mortality score as a tool for predicting death in severe acute kidney injury patients who receiving renal replacement therapy: preliminary result from sea-rrt registry stud

 

นายแพทย์ธีรพล  สุขมาก

โรงพยาบาลทุ่งสง

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Clinical Outcomes of Acute Kidney Injury Following Snake Bite Injuries

 

นายแพทย์วีรกิจ นาวีระ

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

รองชนะเลิศอันดับสอง

Patient Characteristics and Predictors of Fatal Outcomes from Invasive Streptococcus agalactiae Infection

 

นายแพทย์ภคพล ซื่อสัจจพงษ์

โรงพยาบาลสุรินทร์

Best abstract of the year award: General hospital 2020

งานประชุมวิชาการประจำปี 2563

ชนะเลิศ

AKI-RRT Score as a Tool for Predicting Renal Replacement Therapy in Critically ill Patients: Result from SEA-AKI Study

 

นพ.ธีรพล   สุขมาก                                    โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effectiveness of an intravenous recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) for acute ischemic stroke in Udonthani hospital versus node-rtPA community hospitals

 

พญ.สตรีรัตน์   จันทะศรี                               โรงพยาบาลอุดรธานีจ.อุดรธานี

รองชนะเลิศอันดับสอง

Outcomes of Cancer Patients with Acute Kidney Injury Requiring Dialysis

 

นพ.สุรเมธ   อิสรานุวัฒน์ชัย                      โรงพยาบาลจุฬาภรณ์หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

 

Best abstract of the year award: Academic center 2020

งานประชุมวิชาการประจำปี 2563

ชนะเลิศ

Effects of Helicobacter Pylori Eradication on Symptoms of Parkinson’s Disease with Motor Fluctuations: A Prospective Cohort Study (HP-PD Trial)

 

นพ.ประวีณ   โล่ห์เลขา                             ม.ธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Curcuminoids can prevent contrast-induced acute kidney injury in chronic kidney disease patients undergoing elective coronary procedures: A randomized controlled trial

 

นพ.โสฬส   จาตุรพิศานุกูล                     วชิรพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Healthcare Scheme Affects the Survival of EGFR-Positive Thai Lung Cancer Patients

 

พญ.ธัญนันท์   เรืองเวทย์วัฒนา              โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 

Best abstract of the year award: General hospital 2019 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ชนะเลิศ

Prevalence and risk factors associated with tuberculosis disease in Suratthani Central Prison, Thailand

 

นพ.ทศพร โมระเสริฐ                               โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี            

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

THAI-MAKE score as a tool for predicting Major Adverse Kidney Events in Critically ill Patients: result from SEA-AKI study group

 

นพ.ธีรพล สุขมาก                                    โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Correlation of transient elastography(Fibroscan)/Controlled attenuation parameter(CAP) and noninvasive scoring system in chronic liver disease

 

พญ.วิจิตรา คงคา                                    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


 

 

Best abstract of the year award: Academic center2019 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ชนะเลิศ

How and whom to monitor for seizures in an intensive care unit: a systematic review and meta-analysis

 

นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย                                     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effect of intermittent very-low-calorie diet on glycemic control and cardiovascular risk factors in obese patients with type 2 diabetes mellitus

 

พญ.มงคลธิดา อัมพลเสถียร                   โรงพยาบาลตำรวจ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Tuberculin skin test for detection of tuberculosis in systemic sclerosis

 

นพ.อภิชาติ โซ่เงิน                                     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2018

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ชนะเลิศ

THAI-ICU Score as a Simplified Severity Score for Critically Ill Patients: Result From SEA-AKI Study Group

 

นพ.ธีรพล สุขมาก                                         รพ.ทุ่งสง

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Outcome of Administration of Vasopressors in Septic Shock

 

พญ.ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค์                     รพ.สิงห์บุรี

รองชนะเลิศอันดับสอง

The accuracy of 10 year-risk estimation for cardiovascular events from Thai CV risk score in Lansaka patients

 

พญ.สุธารา อร่ามเจริญ                              รพ.ทุ่งสง            

 

 

Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2018

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ชนะเลิศ

Ramathibodi Lung Cancer Consortium Model

 

พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา                     รพ.รามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Genetic association study and development of a genetic risk score for obesity in Thai adults

 

นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน                             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

The Role of Negative Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Nasal Surveillance Swabs in Predicting the Need for Empiric Vancomycin Therapy in Intensive Care Unit Patients

 

พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล                     รพ.รามาธิบดี

 

 

  

Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2017

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

ชนะเลิศ

Intravenous N-acetylcysteine prevents post-embolization syndrome in patients with hepatocellular carcinoma undergoing transarterial chemoembolization: an open-labeled randomized placebo-controlled trial

 

นพ.ศิษฏ์  ศิรมลพิวัฒน์                                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effects of Sucralose on Insulin Secretion, GLP-1 Release and Gut Microbiota in Healthy Subjects: A Randomized Double-Blind, Placebo Controlled Trial

 

พญ.ชุตินธร  ศรีพระประแดง                        โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

30-day Readmission and Cost-Analysis in Patient with Cirrhosis: A Nationwide Population-based Data

 

นพ.ศักรินทร์  จิรพงศธร                               โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

 

 

 

 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2017

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

ระดับดีเด่น

Thai-lepto-on-admission probability (thai-lepto) score as an early tool for initial diagnosis of leptospirosis: result from thai-lepto aki study group

 

นพ.ธีรพล  สุขมาก                                      โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ระดับพอใช้

Use of Point of Care Test coagulogram in stroke fast track at Amnatcharoen province

 

นพ.ปริญญา  นพเก้า                                    โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ระดับพอใช้

Epidemiology and outcome of sepsis in thailand compare with stemi and stroke during 2013-2015

 

นพ.รัฐภูมิ  ชามพูนท                                     โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

 

 

 


Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2016

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

ชนะเลิศ

Active targeted HIV testing and linkage to care among men who have sex with men attending a gay sauna in Thailand

 

นพ.ธนา  ขอเจริญพร                                คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effect of meal replacement on weight loss in obese Thai patients with metabolic syndrome: A randomized controlled trial.

 

พญ.กุสุมา  ไชยสูตร                                 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Effectiveness of add-on therapy with domperidone vs. alginic acid in proton pump inhibitor partial response gastroesophageal reflux disease in systemic sclerosis: randomized placebo controlled trial

 

พญ.ชิงชิง  ฟูเจริญ                                    คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2016

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559

ระดับดี

Population Impact Of CKD Clinic Policy

 

นพ.พิสิษฐ์  เวชกามา                                รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์  จ.อุบลราชธานี

ระดับชมเชย

Lack of Transmission among Healthcare Workers in Contact witha MERS Patient in Thailand

 

นพ.สุรศักดิ์  วิบูลชุติกุล                           สถาบันบำราศนราดูร

 

 

 

 

Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2015

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558

ชนะเลิศ

Emerging application of electrical muscle stimulation as the treatment of intractable hand tremor in Parkinson’s disease: A pilot, opened-labeled study.

 

พญ.อรอนงค์  จิตรกฤษฎากุล                   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Associated Factors for Severe Manifestations of Dengue among Thai Adults: Using the WHO 1997 and 2009 Definitions

 

พญ.วิภา  ธนาชาติเวทย์                            คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Incidence and Outcome of Weaning from Mechanical Ventilation in Medical Wards at Thammasat University Hospital

 

นพ.ณรงค์กร  ซ้ายโพธิ์กลาง                    คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 

 

 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2015

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558

ชนะเลิศ

Improving to Achieve Time in Therapeutic Range of Pharmacist-Managed Anticoagulant Program Compares to Usual Physician Care in a Rural General Hospital of Thailand: A Prospective Randomized-Controlled Trial

 

นพ.ภูริทัต เมืองบุญ                                       รพ.สิงห์บุรี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Role of Quantitative Hepatitis B Surface Antigen in Predicting Inactive Carrier and HBsAg seroclearance in HBeAg-negative Chronic Hepatitis B Patients

 

นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล                                 รพ.จุฬาภรณ์

รองชนะเลิศอันดับสอง

Efficacy and Motor Complications between Original and Generic Levodopa

 

พญ.สตรีรัตน์ อ่อนสนิท                             รพ.อุดรธานี

 


 

Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2014

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

ชนะเลิศ

HLA-B*35:05 and CCHCR1 screening reduces nevirapine-associated cutaneous adverse reactions in Thailand: a prospective multicenter randomized controlled trial

 

พญ.ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกุล        คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

The association between plasma voriconazole concentration, pharmacogenetics and treatment outcomes in Thai patients with invasive aspergillosis

 

นพ.เมธี  ชยะกุลคีรี                            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองชนะเลิศอันดับสอง

Randomized controlled trial of colistin versus colistin plus fosfomycin for treatment of infections caused by carbapenem-resistant acinetobacter baumannii

 

นพ.รุจิภาส  สิริจตุภัทร                     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 


 

Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2014

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557

ชนะเลิศ

Comparative Ultrasonography with Non-Contrast Computerized Tomography of Upper Abdomen for Screening Biliary Tract Cancer in Endemic Community

 

นพ.ธีรภัทร  อึ้งตระกูล              รพ.จุฬาภรณ์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Baseline immunity to diphtheria and immunologic response after booster vaccination with reduced diphtheria and tetanus toxoid vaccine in Thai health care workers

 

นพ.สุรศักดิ์  วิบูลชุติกุล             สถาบันบำราศนราดูร

 Best Abstract of the Year Award: Academic Center 2013

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

ชนะเลิศ

Effect of sulodexide on urinary biomarkers of kidney injury in normoalbuminuric Type 2 diabetes: A randomized controlled trial

 

นพ.บัญชา  สถิรพจน์                               โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Effects of chronic chili ingestion on rectal sensation and gastrointestinal symptoms in response to spicy meals in Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome (IBS-D): A randomized double-blinded crossover study

 

พญ.สติมัย  อนิวรรณน์                             คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับสอง

Aspirin non-responders in patients with ischemic stroke

 

พญ.พรภัทร  ธรรมสโรช                        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 


Best Abstract of the Year Award: General Hospital 2013

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

ชนะเลิศ

Prognostic factors of death in patients with end-stage renal disease undergoing twice-weekly hemodialysis

 

นพ.สัจจะ  ตติยานุพันธ์วงศ์                     โรงพยาบาลชัยภูมิ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Diagnostic value of percutaneous liver biopsy in HIV-infected patients with fever of unknown origin in the era of highly active antiretroviral therapy

 

นพ.สุรศักดิ์  วิบูลชุติกุล                            สถาบันบำราศนราดูร

รองชนะเลิศอันดับสอง

Comparisons of primary HIV drug resistance mutations between recent and chronic HIV infection among asian patients

 

นพ.เพิ่มพันธุ์  ธรรมสโรช                        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 


งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2553

ชนะเลิศ

Diagnostic criteria of metabolic syndrome using  adverse outcome parameter in a selected working, urban living Thai population aged 20-60 year old

 

นพ.เกียรติชัย ภูริปัญโญ รพ.เวชธานี

 งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2552

ชนะเลิศ

Model for Prediction of Death of Leptospirosis patients based on the Modified APACHE II Score

 

นพ.ธนชัย พนาพุฒิ รพ.ขอนแก่น

 

 

Top


Related Links...

  • สมาขิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัยสมาชิก Research Highlights

ผลงานวิจัยสมาชิก Distinguished Member Research Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Young Investigator Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Best Abstract Award

  • แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ผลงานวิจัย Fellow Research Award

ผลงานวิจัย Resident Research Award

ผลงานวิจัย Poster Award

งานประชุมวิชาการประจำปี 2565

 

ชนะเลิศ

An Additional Dose of Viral Vector COVID-19 Vaccine and mRNA COVID-19 Vaccine in Kidney Transplant Recipients: A Randomized Controlled Trial (CVIM 4 Study)

 

นายแพทย์จักรพงษ์  บรูมินเหนทร์    

โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

Reducing Mortality in Metformin-associated Lactic Acidosis with MALA fast-track: A Controlled Interrupted Time Series Quality Improvement Study

 

นายแพทย์วทัญญู  พาราพิบูลย์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับสอง

Real-life COVID-19 Vaccine Effectiveness during Delta and Omicron Variant-dominant Epidemics in Thailand

 

นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2023 เวลา 09:01 น.
 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

.

 

 
Follow us on     
© 2011-2024 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats