วิจัย ข่าวการวิจัย ผลงานวิจัย Research Highlights
ผลงานวิจัย Research Highlights PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Dr.Jitti   
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 07:43 น.


ผลงานวิจัยดีเด่นของสมาชิก

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รายการ Research Highlights

 

     ขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชม กับสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ในวารสารการแพทย์นานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ รายการ Research Highlights งานประชุมวิชาการประจำปี

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556

1

Efficacy of metal and plastic stents in unresectable complex hilar cholangiocarcinoma: a randomized controlled trial

 

นพ.อภิชาติ แสงจันทร์                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

Comparisons between validated estimated glomerular filtration rate equations and isotopic glomerular filtration rate in HIV patients

 

นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

Pharmacodynamics of doripenem in critically ill patients with ventilator-associated Gram-negative bacilli pneumonia

 

นพ.สุเทพ   จารุรัตนศิริกุล                   ม. สงขลานครินทร์

4

Evaluation of real-time polymerase chain reaction for detection of the 16S ribosomal RNA gene of mycobacterium tuberculosis and the diagnosis of cervical tuberculous lymphadenitis in a country with a high tuberculosis incidence

 

พญ.สิริอร วัชรานานันท์                       โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 


งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2555

1

Influenza vaccination reduces cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome

 

Eur Heart J. 2011 Jul;32(14):1730-5. Epub 2011 Feb 2

.พญ.อรินทยา พรหมมินธิกุล ม.เชียงใหม่

2

Biosimilar recombinant human erythropoientin induces the production of neutralizing antibodies

 

Kidney Int. 2011 Jul;80(1):88-92. doi: 10.1038/ki.2011.68. Epub 2011 Mar 23

รศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

A novel Immunodominant CD8+ T Cell  Response Restricted by a Common HLA-C Allele Targets a Conserved Region of Gag HIV-1  Clade CRF01_AE Infected Thais

 

PLoS One. 2011;6(8):e23603. Epub 2011 Aug 22

.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

Novel Adiponectin Variants Identified in Type 2 Diabetic Patients Reveal Multimerization and Secretion Defects

 

PLoS One. 2011;6(10):e26792. Epub 2011 Oct 26

รศ.นพ.ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา ศิริราชพยาบาล

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2554

1

Association between HLA-B*4001 and Lipodystrophy among HIV-Infected Patients from Thailand Who Received a Stavudine-Containing Antiretroviral Regimen

 

Clinical Infectious Diseases 2010;50:597-604

รศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ รพ.รามาธิบดี

2

Statins enhance the anti-inflammatory effects of inhaled corticosteroids in asthmatic patients through increased induction of indoleamine 2, 3-dioxygenase

 

J Allergy Clin Immunol 2010:126;754-62

รศ.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ ศิริราชพยาบาล

3

Strategies for Diagnosis and Treatment of Suspected Leptospirosis: A Cost-Benefit Analysis

 

PLoS Negl Trop Dis 2010: 4; e610

.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล ศิริราชพยาบาล

4

Pharmacokinetics of mycophenolic acid in severe lupus nephritis

 

Kidney International 2010 Aug: 78(4):335-6  

รศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2553

1

Insulin resistance in subjects with a history of thyrotoxic periodic paralysis

 

Clinical Endocrinology 2009; 70: 794-97

รศ.นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์ ม.สงขลานครินทร์

2

Cryptococcal Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome after Antiretroviral Therapy in AIDS Patients with Cryptococcal Meningitis: A Prospective Multicenter Study

 

Clinical Infectious Diseases 2009: 49:931-4

รศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี

3

Decreased renal expression of vascular endothelial growth factor in lupus nephritis is associated with worse prognosis

 

Kidney International (2009) 75, 1340-1348

รศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

Der p 1 suppresses indoleamine 2, 3-dioxygenase in dendritic cells from house dust mite-sensitive patients with asthma

 

Journal of Allergy and Clinical Immunology  123 (2009) 239-48

รศ.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ ศิริราชพยาบาล

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2552

1

A Multifaceted Intervention to Reduce Pandrug-Resistant Acinetobacter baumannii Colonization and Infection in 3 Intensive Care Units in a Thai Tertiary Care Center: A 3-Year Study

 

Clinical Infectious Disease  2008:47 (15 September)

ผศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ ม.ธรรมศาสตร์

2

The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: a randomized controlled trial

 

British Journal of Dermatology 2008 158, pp573-577

รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์ ม.ขอนแก่น

3

Sputum indoleamine-k, 3-dioxygenase activity is increased in asthmatic airways by using inhaled corticosteroids

 

J Allergy Clin Immunol 2008; 121: 43-50     

รศ.นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ ศิริราชพยาบาล

4

A novel simple hemoglobin dilution technique to measure hemodialysis vascular access flow

 

Kidney International (2008) 73, 1082-1086

.นพ.ขจ รตีรณธนากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

งานประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2551

1

Options for a Second-line Antiretroviral Regimen for HIV Type1-Infected Patients Whose Initial Regimen of a Fixed-Dose Combination of Stavudine, Lamivudine, and Nevirapine Fails

 

Clin Infect Dis. 2007 Feb 1;44(3):447-52. Epub 2006 Dec 27

รศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ รพ.รามาธิบดี

2

The metabolic syndrome and chronic kidney disease in a Southeast Asian cohort

 

Kidney Int. 2007 Apr;71(7):693-700. Epub 2007 Feb 7

รศ.นพ.มล.ชาครีย์ กิติยากร รพ.รามาธิบดี

3

A Comparison of Components of Two Definitions of the Metabolic Syndrome Related to Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality in a Cohort Study in Thailand.

 

Diabetes Care. 2007 Aug;30(8):2138-40. Epub 2007 Apr 27

รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์  รพ.รามาธิบดี

4

Disseminated Nontuberculous Mycobacterial Infection in Patients Who Are Not Infected with HIV in Thailand

 

CID 2007:45 (15 August).

.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ ม.ขอนแก่น

 

 

Top


Related Links...

  • สมาขิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัยสมาชิก Research Highlights

ผลงานวิจัยสมาชิก Distinguished Member Research Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Young Investigator Award

ผลงานวิจัยสมาชิก Best Abstract Award

  • แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ผลงานวิจัย Fellow Research Award

ผลงานวิจัย Resident Research Award

ผลงานวิจัย Poster Award

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014 เวลา 17:28 น.
 
September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
Follow us on     

© 2011-2020 THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF THAILAND (RCPT) All right reserved
View counter stats